Radels

Dat hängt an de Wand, brukt keen' Nagel un keen Band.

 

Dat hängt an de Wand, hett den Hinnelsten verbrannt.

 

Wat mücht jedereen warden, awer keenereen sien?

Se brennen un koen' doch keen Füer maken.

 

Wat geiht üm alle Ecken un kiekt in alle Löcker?

Feddern hett de schlaue Wicht, siene Öllern kennt he nich.
trotzdem weit he ganz genau, wieans he heit un röppt 't uns tau.

 

Wecker Abend fängt all an'n Morgen an?

 

Wat is fardig un ward doch immer wedder makt?

 

In 'n Lent erfreu ick di, 
in 'n Sommer koehl ick di, 
in 'n Harwst ernähr ick di, 
in 'n Winter warm ick di.

 

Wecker hüürt allens und seggt nix dortau?

 

Bi Dag dröcht dat Knaken,
nachtens steiht dat apen. 

 

Ierst witt as Snei, denn groen as Klei
denn rod as Blaud, smeckt allen Kinnern gaud.

 

Wecker 't makt, de seggt et nich.
Wecker 't nimmt, de kennt et nich.
Wecker 't kennt, de nimmt et nich.

 

Wecker Tal geföllt de meisten Minschen an 'n besten ?

 

Dat süht ut as 'ne Katt
un muust as 'ne Katt
un is doch keen Katt...  
Also wat is dat?

 

Tweebeen sitt up Dreebeen.
Kümmt Veerbeen, 
will Tweebeen bieten.
Nimmt Tweebeen Dreebeen,
will nah Veerbeen dormit schmieten.

 

Een Buer drew 'ne Haud Gäns' to Markt; dorvon güng een vör twee, een achter twee un een twüschen twee. Woväl Gäns' wieren dat?

 

Twee Vadders un twee Soehns schöten tosamen dree Hasen, un doch drög jeder von ehr eenen Hasen nah Huus.

de Spinnwäben
de Bratpann
alt
Netteln
de Sünn un de Wind
de Kuckuck
de Sünnabend
dat Bett
de Boom
dat Uhr
de Stäwel
de Kirsch
dat Falschgeld
dat Kapital
de Kater
Tweebeen (Mensch) Dreebeen (Schemel) Veerbeen (Hund)
dree
Grotvadder-Vadder-Soehn