top of page

Sagwüürd

Ut 'n verklomten Nors kümmt keenen fröhlichen Forz

So geih 't in de Welt, de een hett den Büdel, de anner hett dat Geld

Eigenloff stinkt, Fründ'nloff hinkt, awer wat anner Lüüd laben, dat bliwwt baben

Äten un Drinken höllt Liew un Seel' tosamen

Jungens un Dierns hüren tosamen as Speck un Müüs

In't Bett 'n warmet Jungfernbeen is bäter as teihn heite Steen

Een uprichtig Dunnerwäder is miehr wiert as 'n falsch Vaterunser

Holl den Kopp kolt un de Föt warm un den Darm open , denn bruukst du nich nah'n Dokter lopen

All Ding mit Maten! Dat een sall man daun, dat anner nich laten

Ut 'n Swiensswanz lett sick keen sieden Halsdok maken

Lütte Kinner- lütte Sorgen, grote Kinner- grote Sorgen

Günn 'n annern wat, denn hest du sülben wat

Wer nix mit Minschen to daun hebben will, mütt ut de Welt trecken

De toletzt lacht, lacht an' n besten

Fründlich awslagt is bäter as unfründlich gäwt

Kümmt Tiet, kümmt Rat

Nahwers Kinner sünd ümmer de bös'ten

Dat Spälen is keen Kunst, awer dat Uphüren

Wecker sporen will, mütt mit de Pennings anfangen

Borgen makt Sorgen ; wenn nich hüüt, so doch morgen

Wat een sülwst daun kann, bruukt 'n nich von anner Lüüd daun to laten

Dee sick för 'n Pannkauken utgiwwt, ward dorför upfräten

Wecker sick sülwst to 'n Narren makt, de brukt sick nich beklagen, wenn oewer em lacht ward

Een', de sick nich in't Water truugt, kann ok nich swimmen liern

'n gauden Hahn ward selten fett

Wenn de Buer nich arbeit' , kann de König nich äten

Is de Katt nich in 't Huus, danzen de Müüs up 'n Disch

Wecker sick in 'n Mess leggt, ward schietig

De een sleiht den Nagel in, de anner hängt dor den Hot an

Wenn twee Frugenslüüd tosamen kamen, denn ward 'ne drüdd in de Mangel nahmen

De den Schaden hett, bruukt för den Spott nich to sorgen

Fröhlich un bescheiden sien, dat kostet nix un bringt väl in

bottom of page